יברך הי את הנערה הזאת ______ בת ______ ו ______ נולדה במזל טוב ביום ______ ב ______ ______ השם יגדלה לתורה  חופה ומעשים טובים. אמן סלה

May G-d bless this young girl______ daughter of __________ and ________, born under the good star on the day of ________ in (month of)_____ (and year of) ___________. May G-d raise her to (the study of) Torah, (marriage under the) Chuppah and the performance of good deeds. Amen selah. (Amen forever and forever)

יברך הי את הנער הזא ______ בן ______ ו ______ נולד במזל טוב ביום ______ ב ______ ______ השם יגדלו לתורה חופה ומעשים טובים. אמן סלה

May G-d bless this young boy _______ son of __________and __________, born under the good star on the day of____________in (the month of)_____ (and year of )___________. May G-d raise him to (the study of) Torah, (marriage under the) Chuppah and the performance of good deeds. Amen Selah. (Amen forever and forever)